Skladovanie benzínu a nafty má svoje pravidlá, rady a odporučenia

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

Tomáš Krajčí, Pavol Rudolčák, František Herzáň

V tomto aktuálnom období, keď sa mohutne v odborných aj laických kruhoch diskutujeraste cien pohonných látok, elektro mobilite, uskladňovaní pohonných látok, bude rozumné si prečítať pár myšlienok, ktoré úzko súvisia s touto viac ako aktuálnou témou.

Aj pohonné hmoty majú svoju trvanlivosť a doba ich použiteľnosti nie je večná. Ak ste sa pod tlakom rastúcich cien nafty a benzínu rozhodli natankovať nejaký ten liter do zásoby, prečítajte si, ako dlho vydrží v kanistri a či pri jeho skladovaní neporušujete zákony alebo bezpečnostné predpisy (napríklad 382/2018 Z. z. Vyhláška o skladovaní odpadov a pod.). Teda, ak si robíte zásoby pohonných hmôt, potom by ste ich mali aj správne skladovať.

Keď ceny pohonných hmôt dočasne klesajú, mnohí vodiči vyrážajú k čerpacím staniciam (aj do pohraničia) s kanistrami, aby šetrili peniaze. Avšak upozorňujeme, že skladovanie nafty alebo benzínu na dlhú dobu ovplyvňuje ich kvalitu a pôvodný zámer – šetrenie, sa tak môže ľahko predražiť. Nehľadiac na to, že prekročením povoleného množstva, ktoré je možné uložiť v garáži, dochádza k porušeniu vyhlášky o protipožiarnej bezpečnosti a nenahovárajte si, že „dobrí susedia“ vám to nemusia odpustiť a ochrana je prvoradá a vôbec nezáleží na ochrane súkromného pozemku.

Pohonné hmoty patria medzi nebezpečné horľaviny, preto je potrebné s nimi takto narábať. Ak ich skladujete v garáži, mali by ste ich uchovávať v uzavretých nádobách mimo dosahu slnečného svetla a nevystavovať ich otvorenému ohňu. V ich blízkosti rozhodne nefajčite ani nezapaľujte sviečky. Výpary benzínu potrebujú na zapálenie iba 21 °C. Pri tejto teplote sa z neho uvoľňuje dostatočné množstvo výparov na to, aby so vzduchom vytvorili horľavú až výbušnú zmes.

Normy a vyhlášky stanovujú v požiadavkách na skladovanie pohonných hmôt, že ich nesmiete skladovať v spoločných a pivničných priestoroch bytových domov alebo ubytovacích zariadení. V individuálnych alebo radových garážach môžete uložiť najviac:

  • 40 litrov pohonných hmôt pre osobné automobily, 
  • 80 litrov pre nákladné automobily,
  • a 20 litrov oleja na jedno parkovacie miesto.

Benzín, naftu a etanol sa odporúča skladovať a používať maximálne dva roky po natankovaní. Počas tohto obdobia nestratia požadovanú kvalitu za predpokladu, že ich budete:

  • uchovávať v certifikovaných nádobách bez prívodu vzduchu, 
  • chrániť pred denným svetlom,
  • skladovať v priestore, v ktorom udržíte teplotu medzi 10 a 20 °C.

Podmienky v bežných garážach však nie sú ideálne. Pri uskladňovaní benzínu odporúčame dodržať hornú hranicu použiteľnosti šesť mesiacov. Ale pozor! 

Počas roka sa predávajú rôzne triedy benzínu v závislosti od ročného obdobia. Letný, prechodový alebo zimný by ste teda mali používať v danom období, neodporúčame ich miešanie.

Ďalšou prekážkou sú jeho chemické vlastnosti. Vplyvom zmien okolitých teplôt a vlhkosti vzduchu sa z benzínu vyparujú prchavé látky, čo má vplyv na štartovanie. V zle uzavretej nádobe zase môže dochádzať ku kondenzácii vodnej pary alebo k oxidácii.

Namiesto šiestich mesiacov sa teda riaďte časovým horizontom troch mesiacov. Podľa výrobcov je to čas, po ktorý si benzín za normálnych podmienok zachováva svoje vlastnosti. Myslite tiež na to, že palivo sa dá znehodnotiť aj zmiešaním paliva a sedimentov, ktoré sú pozostatkom z dlhodobého nečistenia nádrží nekvalitným palivom s nestálou konzistenciou a bio zložkou paliva a tiež znečistením malými čiastočkami korodovaného kovu z nádrže alebo v potrubí. Z toho plynie obmedzenie – určite nenalievajte do nádrže benzín z kanistra, ktorého vekom si nie ste istí, alebo v ktorom sa objavuje kal a iné usadeniny.

Nakoniec ešte jedno upozornenie. Skladovanie pohonných hmôt v nehomologovaných nádobách môže viesť k poškodeniu palivového systému.

S naftou je to o niečo jednoduchšie ako s benzínom. V kanistri vydrží približne dvojnásobný čas, ale k zhoršeniu kvality môže prispieť aj okolitá vlhkosť alebo skladovanie na svetle. Aj v prípade nafty počítajte s tým, že počas roka natankujete na čerpacích staniciach letnú, prechodovú, zimnú alebo arktickú naftu. A tú, ktorú máte od leta uloženú v garáži, v zime do nádrže určite nelejte. Doba použiteľnosti skladovanej nafty závisí aj od jej typu.

Na klasickú naftu bez bio zložiek sa podľa noriem vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, ale rovnako ako v prípade benzínu len v prípade, že ju skladujete za presne stanovených podmienok. Ak sa podmienky vzďaľujú od ideálu, môžete počítať so zhruba šesťmesačnou zárukou bez zmeny kvality. Rozhodujúci je však skutočný stav nafty. 

Predtým, než sa rozhodnete doliať ju z kanistra, vylúčte riziká, ako sú obsah kalu, parafínu alebo mechanických nečistôt. Naftu by ste mali tiež raz za čas premiešať a najlepšie už pri napĺňaní kanistrov pridať aditíva. Predĺžite tak jej životnosť a prospeje to aj motoru vášho vozidla. 

Nafta s prímesou bio zložky je na tom oveľa horšie. Prítomnosť FAME (Fatty Acid Methyl Ester), ktorá vo všetkých krajinách EÚ predstavuje do 7 % objemu, má negatívny vplyv na dobu skladovateľnosti. Výrobcovia odporúčajú skladovať tento typ nafty maximálne štyri mesiace. Tato alternatíva pre ekologickejšiu dopravu je totiž oveľa náchylnejšia na vlhkosť a rada na seba viaže vodu. Odporúčame ju skôr neskladovať a jazdiť len na zásoby v nádrži. 

A na záver ostáva jedna otázka: Domnievate sa, že tieto otázky vyrieši elektro mobilita? To bude predmetom v ďalších článkoch…

Zdroje: Zdroj AZpneu.sk; autonoviny.sk/novinky; skúsenosti technikov ABM Servis® s. r. o;