Už ste sa zaujímali o iniciatívu vízia nula?

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

František Herzáň, Tomáš Krajčí, Pavol Rudolčák, Roman Hložný

I keď nižšie uvedená polemika nie je len o starších ľuďoch, ale riziko „je predsa na ich strane vyššie“. Populácia na Slovensku (aj v ďalších krajinách Európskej únie) postupne starne. V roku 2000 tvorili ľudia starší ako 60 rokov 15,3 % slovenského obyvateľstva, v roku 2015 to bolo 20,5 % a odborníci odhadujú, že v roku 2030 sú demografické odhady viac ako 26 %. 

S týmito číslami priamo koreluje aj počet seniorov za volantom, aj keď sme upozornili, že sa obsah článku dotýka každého, kto chce riadiť dopravný prostriedok – vodiča.

Najväčším nepriateľom vodiča sú zvyčajne zdravotné problémy. Aj Slovensko sa pripojilo ku celoeurópskej snahe o znižovanie počtu usmrtených a ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy „Vízia nula“ (v origináli „Vision Zero“). Jej cieľom je postupne zredukovať počet  nehôd na nulu do roku 2050. Pomáha v tom aj Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (v skratke BECEP), ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Oddelenie sa zameriava najmä na to, aby boli slovenskí vodiči (bez rozdielu veku) čo najviac informovaní o pravidlách cestnej premávky, nutnosti ich dodržiavania a taktiež upozorňuje na riziká, ktorým na dopravných cestách dennodenne čelia.

Prečo však starším vodičom je potrebné venovať zvláštnu pozornosť? Z údajov poisťovní vyplýva, že 12 % všetkých dopravných nehôd na Slovensku spôsobujú práve seniori. V niektorých zahraničných krajinách je to dokonca až 25 %. Vodiči nad 60 rokov musia čeliť viacerým nástrahám. Najväčším nepriateľom sú už spomínané zdravotné problémy. Tie často obmedzujú pohyblivosť či zmyslové vnímanie. Avšak zdravotné riziká nie sú jediné, ktoré patria do spektra ohrozenia vodičov en bloc.

Zhoršený zrak a sluch sú ďalšími faktormi zapájajúce sa do nie dobrej štatistiky. Zrak je pre vodiča najdôležitejším zmyslom. Niekedy stačí pár sekúnd nepozornosti a vážna nehoda môže byť na svete. Starší šoféri často dobre nevidia do diaľky, majú problém s rozoznávaním detailov a objaviť sa môžu taktiež problémy s periférnym videním. Následkom toho ľahšie prehliadnu rôzne nebezpečenstvá v premávke. Významnú úlohu zohráva aj sluch. Pokiaľ je zhoršený, vodič nemusí počuť prichádzajúcu sanitku, trúbenie iných účastníkov premávky, zvuk smerovky či ďalšie dôležité signály.

Rýchlejší nástup únavy sa tiež podieľa na tragických udalostiach. Telo staršieho vodiča sa spravidla unaví rýchlejšie než u mladších ľudí. Vzniká tak zvýšené riziko mikrospánku. Vodič sa vplyvom únavy nedokáže úplne sústrediť na okolitú premávku a nevie sa rýchlo a správne rozhodovať. Ako ukazujú štatistiky nehodovosti, práve nedostatočné venovanie sa riadeniu a okolitej premávke je početnosťou ďalšou najčastejšou príčinou dopravných nehôd na Slovensku.

Vedľajšie účinky liekov sú ďalším vážnym faktorom. Starší ľudia (i keď to nie je podmienka veku) často užívajú viacero liekov, ktoré môžu negatívne vplývať na kvalitné fungovanie mozgu. Dokážu spôsobovať únavu, malátnosť, utlmovať zmyslové vnemy, rozostrovať videnie, a tým predlžovať reakčný čas vodiča. Všetky tieto negatívne faktory sú v premávke veľmi nebezpečné, zvlášť ak sa akumulujú.

Obmedzená pohyblivosť je pomerne vážnym problémom. Zdravotné problémy spojené so svalmi, šľachami či s kĺbmi, dokážu významne ovplyvňovať pohyblivosť trupu, rúk a nôh. Vodič nemusí byť napríklad schopný okamžite stúpiť na brzdový alebo plynový pedál, rýchlo otočiť volantom, tiež podradiť rýchlostný stupeň, alebo otáčať hlavou do strán pri obyčajnom dávaní prednosti na križovatke. Dôsledkom je neschopnosť dostatočne rýchlo reagovať na rôzne okolnosti v premávke na dopravnej ceste, z čoho môžu vzniknúť veľmi nebezpečné situácie.

Preto je aj v slovenskej legislatíve prvoplánovo zapracované dôležité výstupy ako ochrana tejto vekovej kategórie. Nezabúdajte vodiči, ktorí ste dovŕšili vek 65 rokov, ste povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke každých 5 rokov, resp. podľa pokynov lekárov. Vodiči z povolania, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, dokonca každé 2 roky. Ak však máte zdravotné problémy alebo obmedzenia, riešte ich radšej hneď. 

Pokiaľ chcete, aby aj vo vyššom veku bola vaša jazda maximálne bezpečná, oplatí sa poznať nasledovné praktické tipy. Pokiaľ užívate lieky, uistite sa, že nemajú utlmujúci účinok. Ak majú takéto vedľajšie účinky, pred šoférovaním ich radšej neužívajte. Spravidla na obale liekov sú výrazne označené. Snažte sa vyhýbať šoférovaniu za zníženej viditeľnosti, teda najmä pri východe alebo západe slnka, v noci, v daždi alebo hmle. Zhoršené poveternostné a svetelné podmienky zvyšujú riziko krízových situácií. Ak máte dojem, že dobre nevidíte alebo nepočujete, dajte sa vyšetriť u špecialistu. Pri výbere nového auta si dajte poradiť od odborníkov. Napríklad pre starších ľudí môže byť ideálnou voľbou vozidlo s vyšším sedením. Taktiež je vhodné uprednostniť auto s automatickou prevodovkou, ktoré sa jednoduchšie ovláda. Každý moderný asistenčný systém v aute zvyšuje bezpečnosť vodiča a pasažierov, ale pozor (!) zároveň znižuje ostražitosť samotného vodiča. Ak idete na dlhšiu cestu, robte si pravidelné prestávky a dodržujte pitný režim. Pokiaľ pociťujete únavu, čo najskôr zastavte a oddýchnite si. Nepreceňujte svoje schopnosti a aktuálny zdravotný stav, teda sadnite si za volant, len keď ste v dobrej kondícii.

Bezpečnosť cestnej premávky by mala byť základným cieľom pre všetkých jej účastníkov. Predvídajte, neriskujte, zbytočne sa neponáhľajte a vyhýbajte sa šoférovaniu v strese. To všetko totiž môžu byť aspekty, ktoré výrazne ovplyvnia vašu jazdu. Sadnite si za volant, len keď ste v naozaj dobrom zdravotnom (fyzickom aj psychickom) stave, ktorý vás počas jazdy nijakým spôsobom nelimituje. Aj vy sa môžete stať súčasťou „Vízie nula“ na slovenských cestách. Jej cieľom je snaha o dosiahnutie nulového počtu úmrtí a ťažkých zranení na cestách do roku 2050. Prispieť k tomu svojím správaním počas šoférovania môžete aj vy.

Vízia nula (tiež Vízia 0, anglicky Vision Zero) je teda medzinárodnou víziou, ktorá považuje za neprijateľné, aby došlo k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu účastníkov cestnej premávky pri dopravných nehodách. Pre Európsku úniu, vrátane Slovenskej republiky, je v dlhodobom horizonte cieľom, aby sa do roku 2050 bezpečnosť v cestnej doprave čo najviac priblížila k „vízii nula“, teda nulovej úmrtnosti pri dopravných nehodách a nulovému počtu ťažkých zranení pri dopravných nehodách na európskych cestách.

História Vízie nula siaha do roku 1997, kedy bola táto vízia prvýkrát prijatá vo Švédsku. Následne sa postupne rozšírila do viacerých krajín a za svoju ju prijalo i medzinárodné spoločenstvo, medzi inými Organizácia spojených národov (OSN), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a samozrejme Európska únia. Slovenská republika ako regulárny člen týchto medzinárodných organizácii pristúpila k cieľu dosiahnuť Víziu nula na slovenských cestách na Tretej globálnej ministerskej konferencii v Štokholme, kde bola vyhlásená tretia akčná dekáda bezpečnosti cestnej premávky do roku 2030. Vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 1. decembra 2021 Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030, ktorej súčasťou a dlhodobým strategickým cieľom je dosiahnutie práve Vízie nula, ktorá je implementovaná do praxe prostredníctvom nasledovných úloh:

  • ovplyvňovanie správania účastníkov cestnej premávky (chodec, bicyklista, vodič akéhokoľvek dopravného prostriedku),
  • cielených opatrení zameraných na rizikových účastníkov cestnej premávky (najmä seniori),
  • vytvárania bezpečného dopravného priestoru (dopravná infraštruktúra),
  • zvýšenia bezpečnosti motorových vozidiel (bezpečná konštrukcia, automatizácia),
  • zabezpečenia rýchlej a efektívnej zdravotnej starostlivosti po dopravnej nehode (kvalita organizácie záchranných jednotiek),
  • aplikácie moderných technológií (dopravná cesta, dopravný prostriedok).

Zdroj: becep.sk; Getty Images; plnielanu.sk;

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *