Zo slovenských ciest by mohla zmiznúť táto skupina vodičov; súhlasili by ste?

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

František Herzáň, Tomáš Krajčí


Aké s ňou máte skúsenosti vy?

Na cestách je plno zlých vodičov, no je tu jedna skupina, ktorá môže byť poriadne nebezpečná. Reč je o starších vodičoch. Dlhodobo sa rieši to, či by mali byť starším vodičom, ktorí nesplnia povinné testovanie spôsobilosti, odobraté vodičské preukazy. Ako informuje web site TopSpeed, teraz už poznáme odpoveď na to, ako to v realite bude. Teda čiastočne, má to však jeden háčik.

V mnohých krajinách je bežnou praxou, že vodiči si musia obnovovať platnosť vodičského preukazu. Práve toto bol jeden z pôvodných plánov Európskej únie – vodiči si podľa neho mali obnovovať vodičák každých 15 rokov. Obnovovanie vodičáku nie je novinkou, v mnohých krajinách je to bežné.

Európsky parlament prijal v súvislosti s touto témou nové pravidlá. Riešilo sa aj to, či musia starší vodiči od určitého veku absolvovať kontrolu ich zdravotného stavu, aby im bola predĺžená platnosť vodičáku. V EP sa rozhodlo, že štáty si budú toto rozhodnutie riešiť po vlastnej osi.

Samotné osvedčenie na vedenie vozidla nemá momentálne v EÚ žiadnu obmedzenú platnosť, reč je, samozrejme, o osvedčení ako takom, nie o jeho fyzickej podobeVodičák tak teraz platí doživotne, ak ti ho, samozrejme, nezoberú.

Mnohí kritici tvrdia, že starší vodiči majú väčšie skúsenosti a sú pri jazde opatrnejšídokážu lepšie predvídať. Argumentom je aj to, že diskriminácia na základe veku nie je správnym krokom. Všetci to však poznáme, veľakrát sa stretneme na cestách so staršími vodičmi, ktorí predstavujú vyššie riziko.

Slovensko má pravidelné prehliadky

Na Slovensku musia starší vodiči, ktorí dovŕšia 65 rokovprejsť lekárskou prehliadkou, môžu tak spraviť najskôr dva mesiace pred a zas dva mesiace po dosiahnutí tohto vekupotom je prehliadka každých 5 rokov. Takíto vodiči musia mať pri sebe platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, inak im hrozí pokuta či iný trest.

Patria podľa teba starší vodiči na cesty?

S touto témou sme sa už zaoberali v tejto sekcii a skúmali sme rôzne vekové kategóri aj podľa oficiálnych štatistík MV SR. Ťažko teda povedať, ako k tomuto rozhodnutiu pristúpi slovenská vláda a či zostanú starším vodičom vodičské preukazy. Dá sa však očakávať, že nič sa meniť nebude.

Ako je to s nehodovosťou pri starších vodičoch?

Ako sa ukázalo, v Nemecku sú nehody starších vodičov až v 68,2 % prípadov spôsobené vinou dôchodcov. V prípade nehôd, kde boli vodiči starší ako 75 rokov, boli na vine až traja zo štyroch seniorov.

Minuloročná japonská štúdia ukázala, že povinné skúšky schopnosti v prípade starších vodičov sú namieste a reálne znižujú počet nehôd. Na základe týchto údajov by sa dalo povedať, že ak by bolo na cestách menej dôchodcov, cesty by boli bezpečnejšie.

Zdroje: Šuška, V.: emefka.sk; foto: Shutterstock

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *