Nový bezpečnostný prvok v automobiloch

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

František Herzáň, Tomáš Krajčí, Pavol Rudolčák, Roman Hložný

Na novom asistenčnom zariadení participuje aj Slovensko

Vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 1. decembra 2021 Národnú stratégiu Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030, ktorej súčasťou a dlhodobým strategickým cieľom je dosiahnutie práve Vízie nula, ktorá je implementovaná do praxe prostredníctvom úloh, ktoré výdatne prospejú v napĺňaní filozofie VISION ZERO (pozri článok Už ste zaujímali o iniciatívu Vízia nula? ).

Na našich cestách v okolí TN testujú nový bezpečnostný prvok automobilov. Slovenská spoločnosť vyvíja technológiu, ktorá zvýši bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov premávky. Zelené predné brzdové svetlo signalizuje, či auto spomaľuje a je bezpečné prejsť cez cestu. 

Keď sa povie bezpečnosť chodcov vybavíš si brzdové systémy, ktoré skrátia brzdnú dráhu alebo znížia riziko zrážky. To však nie je jediný možný prístup, ktorý dokáže zvýšiť bezpečnosť chodcov na cestách. Tento spôsob okamžite po inštalácii zvýši bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov premávky.

Začalo sa v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK)  testovanie predných brzdových svetiel, ktoré môžu zásadne ovplyvniť podmienky pre chodcov na našich cestách. Ich bezpečnosť pri prechádzaní medzi motorovými vozidlami sa zvýši osadením jednoduchej techniky. Na masku sa inštaluje jednoduchý svetelný panel so zeleným predným brzdovým svetlom. Bezpečnosť chodcov sa následne automaticky zvýši bez nákladných zmien.

Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Lumaco Paula Ďuranová. „Zelené predné brzdové svetlo nie je farebný doplnok, ale nový bezpečnostný prvok na automobile. Spoločnosť vyvíja technológiu, vďaka ktorej chodci na priechodoch pre chodcov zistia, či auto spomaľuje a či môže bezpečne prejsť cez cestu,“ doplnila hovorkyňa s tým, že predné brzdové svetlo je dôležité aj pre vodičov, ktorí ho vidia v spätnom zrkadle.

Zelené predné brzdové svetlá sú použiteľné pre všetky druhy vozidiel. Budú testované na autobusoch, taxíkoch, donáškových a ďalších služobných vozidlách. Výskum sa pritom zameriava aj na prieskum verejnej mienky účastníkov cestnej premávky (vodičov, cyklistov, chodcov). Na Slovensku projekt realizuje Žilinská univerzita a hlavnými partnermi sú Trenčiansky samosprávny kraj a mestá Trenčín, Prievidza, Partizánske a Žilina. Vývoj svetiel je financovaný z vlastných zdrojov spoločnosti Lumaco.

Ako dlho bude prebiehať testovanie a zbieranie informácií? Testovanie bude trvať 9 mesiacov a do testovania bude zapojených 3000 motorových vozidiel prevažne z Trenčianskeho samosprávneho kraja a z miest Trenčín, Prievidza, Partizánske a Žilina. Okrem týchto miest sa bude testovať aj v Bratislave a v Nemecku.

Spôsob inštalácie je mimoriadne jednoduchý. Predné zelené svetlo sa dá jednoducho osadiť pod EČV vozidla. Dizajnom nijak nezasahuje do celkového vzhľadu vozidla a má všetky predpoklady nájsť svoje využitie v praxi. „Predné brzdové svetlo je významným prvkom pre zníženie nehodovosti, pre ochranu životov a zdravia ľudí. Budem rád, keď táto praktická prevádzka bude úspešne otestovaná, aby sme mohli ďalej pokračovať v legislatívnej práci na úrovni Európskeho parlamentu a realizovať túto slovenskú inováciu v európskom meradle,“ povedal europoslanec Ivan Štefanec.

Výsledky testovania budú viesť k zavedeniu predného brzdového svetla do premávky na celom území Slovenska a postupne do celej Európskej únie. Ako hodnotíš predstavený projekt? Má šancu na úspech? Osvedčia sa predné brzdové (parkovacie) svetlá v premávke a podarí sa ich zavedenie do praxe?

Zdroj: Tasr.sk; techpedia.ta3.com; Lumaco Innovations AG;

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *