Osem dôležitých zmien, ktoré prináša nová emisná norma euro 7

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

František Herzáň, Tomáš Krajčí

Už v predchádzajúcich článkoch (napr.: Nová emisná norma Euro 7 je zrušená) sme naznačili, že nejde o jednoduché zrušenie, ale o mierne ústupky normotvorcom a to do určitého času. Nová emisná norma úplne nerezignovala na pôvodné zámery. Prináša totiž množstvo noviniek. Zadefinujme si tie najdôležitejšie. Nová emisná norma Euro 7 nahrádza a zjednodušuje predtým samostatné emisné pravidlá pre osobné a ľahké úžitkové autá na jednej strane a pre nákladné autá a autobusy na druhej strane.

Všetky limity budú po novom spadať pod jeden súbor pravidiel. Tie sú palivovo a technologicky neutrálne a stanovujú rovnaké limity bez ohľadu na to, či vozidlo na svoj pohon využíva benzín, naftu, elektrinu alebo alternatívne palivá. A príde aj k zreálneniu testovacích procedúr.

A teraz ku dôležitým novinkám

  1. Rozšíria sa jazdné podmienky, pri ktorých sa vykonávajú emisné testy. Testovať sa bude aj pri vysokých teplotách až do 45 °C a zvýši sa počet krátkych jázd typických pre každodenné dochádzanie;
  2. Sprísnia sa emisné limity pre nákladné autá a autobusy, súčasné, platné pre osobné a ľahké úžitkové autá budú platiť aj naďalej, avšak budú rovnaké bez ohľadu na palivo, ktoré vozidlo používa. Nové pravidlá stanovujú aj emisné limity pre predtým neregulované znečisťujúce látky, ako sú napríklad emisie oxidu dusného z ťažkých úžitkových vozidiel. Aby sme boli konkrétni: Pri osobných a dodávkových automobiloch sa za východiskový bod brali najprísnejšie z existujúcich limitov Euro 6 a aplikovali sa na všetky technológie. Napríklad limit NOx bol 60 mg/km pre benzínové autá a 80 mg/km pre naftu. Podľa štandardných pravidiel Euro 7 bude tento limit 60 mg/km bez ohľadu na technológiu (pozn.: podrobnosti v neskôr uverejnených článkoch, čo to narobí napr. so staršími autám a pod.). Pre nákladné autá a autobusy sú emisné limity stanovené nižšie, ako boli v predchádzajúcich normách Euro 6;
  3. Zavádzajú sa limity aj pre emisie z bŕzd a pneumatík. Norma Euro 7 bude prvou celoeurópskou normou, ktorá ide nad rámec regulácie emisií vychádzajúcich z výfukov. Stanovuje dodatočné limity a pravidlá pre emisie mikro častíc z bŕzd a mikro plastov z pneumatík. Tieto limity a pravidlá budú platiť pre všetky vozidlá, vrátane elektrických;
  4. Rozšírenie kontrolovaných splodín: v súčasnosti sú v rámci Euro 6 kontrolované limity oxidov dusíka (NOx), oxidu uhlíka (CO), pevných častíc, uhľovodíkov, metánu a čpavku pri nákladných autách a autobusy. Okrem v súčasnosti regulovaných znečisťujúcich látok návrh rozširuje limity amoniaku (znečisťujúca látka s kľúčovou úlohou pri tvorbe mestského smogu) z nákladných áut a autobusov aj na osobné a ľahké úžitkové autá. Návrh upravuje aj limity pre formaldehyd (dráždivý, karcinogénny plyn) a oxid dusný pre nákladné autá a autobusy. Táto znečisťujúca látka je silným skleníkovým plynom, ktorý je po prvýkrát regulovaný normami Euro. Napokon, Euro 7 bude, ako sme už spomenuli vyššie, prvou normou na svete, ktorá bude regulovať najmenšie ultra jemné častice (do 10 nanometrov) a častice z bŕzd;
  5. Platné limity budú musieť autá spĺňať dlhšie. Všetky vozidlá budú musieť vyhovovať platným limitom dlhšie ako doteraz. V prípade osobných a ľahkých úžitkových vozidiel to bude po dosiahnutie nájazdu 200 000 kilometrov a 10 rokov veku. Tým sa zdvojnásobia aktuálne požiadavky (100 000 kilometrov a 5 rokov). Podobné zvýšenie bude platiť aj pre autobusy a nákladné autá;
  6. Zavádzajú sa pravidlá pre akumulátory elektro mobilov. Nové pravidlá budú regulovať životnosť akumulátorov inštalovaných v elektrických autách a dodávkach s cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov v elektro mobily. Zároveň sa obmedzí potreba meniť akumulátory v relatívne skorom období životného cyklu elektro mobilu, čím sa obmedzí množstvo nových kritických surovín potrebných na výrobu akumulátorov;
  7. Objektívnejšie kontroly, nové pravidlá Euro 7 zabezpečia, aby sa s vozidlami nemanipulovalo nenáležitým spôsobom počas kontrol, úrady budú môcť jednoducho kontrolovať emisie pomocou zberu dát zo snímačov vo vnútri vozidla na meranie ich emisií počas celej životnosti vozidla;
  8. Dôležitý rok 2035, v roku 2035 sa na základe emisnej normy Euro 7 znížia emisie NOx z osobných a ľahkých úžitkových vozidiel o 35 % v porovnaní s Euro 6 a o 56 % v porovnaní s Euro VI platnej pre autobusy a nákladné autá. Množstvo uvoľňovaných pevných častíc z výfukov sa zníži o 13 % v prípade osobných a ľahkých úžitkových vozidiel a o 39 % v prípade autobusov a nákladných áut, množstvo mikro častíc, uvoľňovaných z bŕzd osobných automobilov sa znížia o 27 %. Veľmi prísne a samozrejme smelé plány…!

Zdroje: pravda.sk; frontech.startitup.sk; autozurnal.com; Politico; Depositphotos

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *