Stupnica autonómnosti vozidiel

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

Kolektív ABM Servis®

Ako sme už popisovali v článku Vízia 0 o rozvoji asistenčných systémov riadenia automobilov, tento prístup si vyžiadal systémové spracovania od jednoduchých po (dnes poznané) systémy hraničiace s umelou inteligenciou. 

V súčasnom období je zverejňovaných päť stupňov kategórií a určite sa budú korigovať v časovom postupe podľa spresňovania vývoja obsahu jednotlivých stupňov.

Stupeň 1:

Vozidlo má jednu funkciu na automatickú úpravu svojho správania na základe informácii z blízkeho okolia, napr.: udržiavanie v jazdnom pruhu či adaptívny tempomat (adaptive cruise control – ACC) je dostupný systém tempomatu pre cestné vozidlá, ktorý automaticky upravuje rýchlosť vozidla tak, aby bola zachovaná bezpečná vzdialenosť od vozidiel vpredu).

Stupeň 2:

Vozidlo má viacero technológii prvého stupňa vzájomne prepojených. Dočasne dokáže prebrať kontrolu nad rýchlosťou a riadením vozidla. Je však nevyhnutný dohľad vodiča.

Stupeň 3:

Je možné zastúpenie všetkých úkonov vodiča na celej trase. Stále je nutný jeho dohľad.

Stupeň 4:

Vozidlo (jeho systém) je schopné samo riešiť aj komplexné a kritické situácie. V prípade núdze sa takéto vozidlo dokáže samo zastaviť a požiadať vodiča o prevzatie kontroly nad ďalším vedením po trase.

Stupeň 5:

Úplne autonómne vozidlo už nepotrebuje žiaden zásah ani dohľad vodiča, v niektorých prípadoch sa už ani nepočíta s inštaláciou ovládacích prvkov.

Zdroj: Trend, IX/2022 57

Pod čiarou

80 percent samo riadenia je dnes už relatívne jednoduchá záležitosť;

10 percent zahŕňa zložitosti, ako sú kruhové objazdy, či komplikované križovatky, jednorazová prekážka na ceste (chodec, zver…);

10 percent ide o hraničné situácie, ako je napríklad lopta križujúca vozovku, za ktorou beží dieťa, či skupinka protestujúcich blokujúca cestu,

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *