Plnenie cieľov Vision Zero sú ešte  vzdialené od reality…

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

František Herzáň, Tomáš Krajčí

Tento smutný nadpis s cieľmi vízie (Už ste sa zaujímali o iniciatívu vízia nula?) v tomto čase vôbec nekorešponduje. I keď Slovensko v tejto štatistike v rámci krajín EU nevystupuje na spodnej priečke (tlieskame), stále sme v druhej polovici rebríčka s hodnotou 4,5 počtu obetí na 100 tisíc obyvateľov (2022) a akoby tieto údaje kopírovali bývalé zaradenie štátov do inej komunity, veď pozrite obrázok a hodnoťte sami. Takže skutočne ku vízií nula máme ešte ďaleko a hoci sa skrývame v priemere na „sukne EU“, stále sú to smutné údaje.

  Napriek nepriaznivému celkovému vývoju v roku 2022 došlo podľa ministerstva dopravy v niektorých vyhodnocovaných oblastiach ku miernemu zlepšeniu, ku čomu prispela aj novela zákona o cestnej premávke, ktorá vo vzťahu ku cyklistom zakotvila bezpečnostný odstup 1,5 m pri obchádzaní

.C:\Users\USER\Pictures\2023-02-25\úmrtnost v EU.jpg

Neustálou hrozbou však ostáva alkohol počas šoférovania. Neúmerné množstvo slovenských vodičov často bagatelizuje riziká použitia alkoholu za volantom.

Ďalším rizikom a to najmä vo väčších mestách, predstavuje rastúci počet elektrických kolobežiek. 

Autor tohto zdroja predpokladá, že počet mŕtvych na cestách v roku 2021 pribudlo aj z titulu uvoľnenia po pandémií a aj vyššia nervozita v spoločnosti, ktorá je daná spoločensko – politickou situáciou na Slovensku, to však neznamená, že s touto situáciou sa vyrovnáme len pokrčením ramien ☹… Veď nakoniec aj poslanci predložili novelu zákona o cestnej premávke, ktorá zakladá úpravu korektnosti údajov vo vzťahu ukazovateľom jednotlivých krajín. Novela nadobudla platnosť v januári 2023 a zrejme ovplyvní celkový počet dopravných nehôd. Doteraz sa za dopravnú nehodu považovali aj incidenty, pri ktorých neprišlo ku zraneniu, ale bola poškodená infraštruktúra. Odteraz budú za dopravnú nehodu považované len tie udalosti, pri ktorých sa cesty alebo verejnoprospešné  zariadenia znefunkčnia. 

Menšie incidenty tak budú v očiach polície škodovými udalosťami, riešiteľné poisťovňami v rámci PZP, resp. havarijnými poistkami.

C:\Users\USER\Pictures\2023-02-25\vývoj v poslednej dekade rokov.jpg

C:\Users\USER\Pictures\2023-02-25\mapa nehodovosti SR.jpg

Zdroje: Janko, M.: Trend 8, Prezídium PZ SR, Vyhodnotenie DBS

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *