Súčasná otázka životného cyklu aút: ekologickejšie sú spaľovacie motory alebo elektromobily?

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

František Herzáň, Tomáš Krajčí

Medzinárodná organizácia Green NCAP (v článku Nová metodika EU a jej možné dopady na rozvoj mobility, pozn. autori, v tejto sekcii) spustila nástroj, ktorý umožňuje približnú kvantifikáciu záťaže pre životné prostredie.

  • Výpočet pracuje s databázou obsahujúcou vyše 30-tisíc modelov áut.
  • V rámci schémy možno naraz porovnať až 3 rôzne vozidlá.
  • Výsledkom je viacero grafických foriem odrážajúcich celkovú energetickú náročnosť a produkciu oxidu uhličitého jednotlivých modelov.
  • Okrem automobilu sa dá zvoliť ročný nájazd a energetický mix.
  • K dispozícii je aj scenár s výhradným využitím obnoviteľných zdrojov energie.

Rozširovanie elektromobilov dodnes sprevádza naratív o nulovom znečistení. Ten neberie do úvahy zdroje elektriny ani efekty spôsobené výrobou, servisom či recykláciou. Tieto aspekty však zahŕňa výpočet Life Cycle Assessment (LCA), ktorý v Európe presadzuje platforma Green NCAP. Jeho upravenú formu aktuálne sprístupnila širokej verejnosti.

Rieši energiu i oxid uhličitý

Mladá odnož dlho fungujúcej bezpečnostnej organizácie Euro NCAP spôsobila v súvislosti s LCA rozruch počas mája, kedy zverejnila svoje prvé hodnotenia tohto druhu. Tie ukázali pomerne malý ekologický náskok elektrických áut oproti spaľovacím. V rámci metodiky sa však rýchlo objavilo viacero nezrovnalostí, ktoré hovorili v prospech vozidiel poháňaných batériami.

Od jari prešlo komplexným skúmaním podľa upravených parametrov viacero vozidiel, v rámci celého európskeho trhu však ide stále len o malú vzorku. Green NCAP teraz prináša nástroj umožňujúci aspoň približnú kvantifikáciu záťaže pre životné prostredie.

Kalkulačka životného cyklu áut obsahuje okrem už otestovaných vozidiel aj množstvo ďalších, pri ktorých vychádza z výrobcom udávaných parametrov na základe cyklu WLTP (metodika znamená spôsob, ako sa má s autom v laboratóriu jazdiť – koľko sekúnd má ísť akou rýchlosťou, kedy má pridávať a kedy spomaľovať). Výpočet pracuje s databázou obsahujúcou celkovo vyše 30-tisíc modelov. Energiu porovnáva v kilowatthodinách, na ktoré prepočítava aj spotrebu spaľovacích modelov.

Okrem konkrétnych áut si možno pri rátaní zvoliť predpokladaný ročný nájazd, kde sa ráta so životnosťou najviac 16 rokov alebo 240-tisíc kilometrov. Ďalšou voľbou dôležitou najmä pri e-autách je krajina prevádzky, respektíve jej energetický mix. Zvoliť si tu možno priemer Európskej únie alebo jednotlivo všetky členské štáty EÚ, plus Britániu a Švajčiarsko.

K dispozícii je aj európsky scenár s výhradným využitím obnoviteľných zdrojov energie. Ten v prípade elektromobilov znamená nulové emisie počas jazdy, no vzorec nezabúda, že nejaké znečistenie sa vytvorí pri servise, nabíjaní či prenose elektriny. K takémuto výsledku sa možno priblížiť v krajinách s vysokým podielom „zelenej“ energie ako Nórsko či Švédsko.

Ako to vyzerá v praxi?

Kalkulačka životného cyklu áut od Green NCAP je voľne dostupná v anglickom jazyku. Umožňuje vyrátať približnú celoživotnú spotrebu energie a emisie oxidu uhličitého konkrétneho auta a tiež porovnať ho s rôznymi alternatívami. V rámci schémy možno proti sebe súčasne postaviť až 3 rôzne vozidlá. Použitie nástroja je jednoduché a prináša výsledky aj vo viacerých grafických formách. 

Rovnicu tvorí množstvo premenných

Tieto výsledky sú síce užitočný nástroj, ale skutočnosť odrážajú len približne. Metodika zvolená organizáciou Green NCAP má svoje limity. Okrem toho, celkovú rovnicu v praxi tvorí obrovské množstvo premenných. Pri snahe o presný výpočet vstupuje do hry napríklad dĺžka dodávateľských reťazcov či podmienky výroby samotných komponentov, materiálov i zdrojových surovín. Do hry vstupuje aj lokálna klíma ovplyvňujúca energetické nároky auta. Z krátkodobého hľadiska na autá vplýva počasie, ktoré sa môže počas rokov zmeniť. Riadi pritom aj produkciu viacerých druhov obnoviteľných zdrojov energie. Keď je často zamračené a bezvetrie, elektromobil môže jazdiť „špinavšie“ než pri veternej a slnečnej sezóne.

V dennej praxi zohráva rolu v čistote e-áut aj aktuálna situácia na trhu s elektrinou. Tej sa venuje napríklad aplikácia Electricity Maps ponúkajúca prehľad jednotlivých štátov (alebo ich regiónov) a niektoré aspekty ich súčasnej energetickej produkcie (príklad na obrázku).

Zdroje: Pokrývka M.; https://zive.aktuality.sk/; Green NCAP

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *