Vodičov v celej EÚ čakajú kruté časy; Únia chystá sériu prísnych pravidiel

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

František Herzáň, Tomáš Krajčí

  • Europoslanci navrhujú, aby jazda bez vodičského oprávnenia sa zaradila do zoznamu závažných priestupkov
  • Za prekročenú rýchlosť by mohli zadržať vodičský preukaz

Vo francúzskom Štrasburgu sa počas týchto dní rokuje o dôležitom návrhu zákona, ktorý sa týka dopravy. Ak tento zákon prejde, týkať by sa mal všetkých krajín EÚ.

V aktuálnej dobe platí, že ak vodič príde o vodičský preukaz práve v dôsledku dopravného priestupku v inej krajine ako v tej, v ktorej získal vodičské oprávnenie, sankcie sa väčšinou uplatňujú len v tej krajine, kde o vodičské oprávnenie prišiel. Znamená to teda, že vodič nemôže riadiť motorové vozidlo len v danej krajine, v iných krajinách EÚ už pre neho neplatia žiadne obmedzenia.

Aby sa docielilo to, že pozastavenie, obmedzenie alebo odňatie vodičského preukazu človeka, ktorý nie je obyvateľom danej krajiny, sa bude uplatňovať vo všetkých európskych krajinách, nové pravidlá by tak vyžadovali, aby sa rozhodnutie prenieslo do tej krajiny EÚ, ktorá vodičský preukaz vydala, informuje Európsky parlament.

Pozor na prekročenú rýchlosť

Europoslanci preto navrhujú, aby sa jazda bez platného vodičského preukazu zaradila do zoznamu závažných dopravných priestupkov, akými je napríklad aj jazda pod vplyvom alkoholu či spôsobenie smrteľnej nehody, čím by sa docielila výmena informácií medzi jednotlivými krajinami o zákaze šoférovania.

Ako ďalej píše portál, aj jazda nad povolenú rýchlosť patrí k závažným dopravným priestupkom a môžu mať za následok odobratie vodičského preukazu. Poslanci v návrhu stanoviť nižšiu rýchlosť pre obytné zóny (30 km.h-1),  teda ak ideš v tejto oblasti rýchlejšie, koleduješ si o zadržanie vodičského oprávnenia.

Parlament navrhol stanoviť jednotnú lehotu desiatich pracovných dní, aby sa krajiny EÚ navzájom informovali o rozhodnutiach týkajúcich sa odňatia oprávnenia viesť motorové vozidlo. Ďalšia lehota 15 pracovných dní by bola na rozhodnutie, či sa zákaz oprávnenia viesť motorové vozidlo bude uplatňovať v celej EÚ alebo len v danej krajine. Vodič, ktorého sa to týka, musí byť informovaný o konečnom rozhodnutí do siedmich pracovných dní od rozhodnutia.

„Som presvedčený, že táto smernica prispeje nielen k zníženiu počtu dopravných nehôd, ale aj k zvýšeniu povedomia občanov o zodpovednejšej jazde a ich túžbe rešpektovať pravidlá a akceptovať následky, nech jazdia kdekoľvek v Európskej únii,“ povedal spravodajca P. Vitanov. Druhé čítanie by sa malo uskutočniť už v júni 2024.

Rokujú aj o iných preukazoch

V Štrasburgu, kde prebieha plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP), sa vo zrodila historicky najrýchlejšia dohoda o podobe európskej smernice. Pre TASR to uviedla europoslankyňa L. Ď. Nicholsonová, ktorá by mene liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) mala viesť rokovania o Európskom preukaze zdravotného postihnutia (ZŤP) a Európskej parkovacej karte pre osoby so zdravotným postihnutím. Poslankyňa informovala o tom, že Rada EÚ (členské štáty), Európska komisia a Európsky parlament našli zhodu na konečnom texte novej legislatívy. „Veľmi sa teším, že všetci za rokovacím stolom pochopili nutnosť prijať túto legislatívu čo najskôr. Ide o smernicu, ktorá v praxi zmení životy 100 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím,“ vyhlásila hlavná vyjednávačka smernice za Európsky parlament. L. Nicholsonová v posledných týždňoch o smernici rokovala s predstaviteľmi Európskej komisie aj s belgickou federálnou ministerkou pre sociálnu integráciu K. Lalieuxovou, ktorej krajina zabezpečuje rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.

Podľa slovenskej poslankyne nová legislatíva zavádza celoeurópsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a vylepšuje európsku parkovaciu kartu pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom je zabezpečiť, aby mali ľudia s postihnutím pri cestovaní ľahší prístup k osobitným podmienkam, aké majú rezidenti v danom členskom štáte. Nová smernica odstráni mnohé prekážky, ktoré ľuďom s postihnutím bránili využívať voľný pohyb, hoci im to garantujú zmluvy o fungovaní EÚ. Držiteľ Európskeho preukazu ZŤP by sa už nemal stretávať s neuznaním zliav, napríklad pri mestskej doprave alebo pri vstupoch do múzeí či divadiel. A s Európskou parkovacou kartou ZŤP by sa pokuty pri parkovaní na vyhradených miestach v iných členských štátoch mali stať minulosťou. „Toto je len začiatok. Boj za to, aby mali osoby so zdravotným postihnutím rovnaké práva ako každý iný občan EÚ, bude pokračovať. Do legislatívy EÚ musíme priniesť ďalšie zmeny, najmä v oblasti sociálnej ochrany,“ odkázala L. Nicholsonová.Zdroje: Taluchová V.: startitup.sk; Európsky parlament; TASR; foto: Surianto, J.; Puškáš, Š.;

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *